top of page
Logo_Pottebreker.png

Geschiedenis van de Pottebrekers

De spotnaam zou zijn oorsprong vinden in het tegen elkaar slaan van de Vlamertingse bierpotten. In de 15de eeuw was het dorp bezaaid met vele cafés of herbergen.  Elke zondag was er wel ergens leute en plezier. Vermits de dorpelingen nogal uitbundig konden feesten sneuvelde menig (bier)potten, vandaar de Vlamertingse Pottebrekers. Ook de kamers van onze B&B zijn vernoemd naar belangrijke gebouwen uit Vlamertinge. 

vlamertinge.jpg

Het Kasteel van Vlamertinge

In 1857-1858 liet burggraaf Piere-Gustave du Parc Locmaria dit indrukwekkende kasteel bouwen temidden van het park aan de Hospitaalstraat, dicht bij de Kemmelbeek. Op het domein stond oorspronkelijk het buitenverblijf van Jacques de Ghelcke, wiens dochter in 1821 huwde met burggraaf Charles du Parc, vader van Piere-Gustave. Eén van Belgiës meest befaamde architecten, de Antwerpenaar Jozef Schadde ontwierp de plannen voor het kasteel, waarvan het oorspronkelijke meubilair bewaard gebleven is. Het kasteel en de voormalige hovenierswoning zijn nog altijd eigendom van de familie du Parc. Tijdens de eerste wereldoorlog werd het kasteel regelmatig bezet door verschillende legers en beschietingen van de Duitsers veroorzaakte zware schade aan het dak, de torens, en de rest van het gebouw. 

2225344.jpg

De Witn Meuln

Deze stenen molen werd gebouwd in 1801 met de stenen van het vernielde kasteel Wintershove. Omdat de buitenmuren geregeld met witkalk bestreken werden, lag de naam van deze robuuste molen voor de hand. Naast graan maalden de molenstenen ook vlas- en koolzaad om er olie uit te winnen. Omstreeks 1870 verdwenen de wieken, en zorgde een stoommachine voortaan voor de aandrijving. Enkele jaren na dit beeld, tijdens de eerste wereldoorlog, zullen Engelse ambulances geregeld gewonde militairen aanvoeren naar het veldhospitaal dat ingericht is onder in de molenromp. In 1966 werd de intussen bouwvallige molen gesloopt en ook de schoorsteen van de stoommolen ging toen tegen de vlakte.

7981873.jpg

Hommelast

Dit hoppemagazijn werd in 1868 gebouwd. Aan het einde van de 19de, bij de start van de 20ste eeuw gingen de bodes ("facteurs") voor de eigenaars de hop opkopen bij de boeren uit de omtrek. De aangekochte hop werd hier gedroogd, gesulferd en in balen geperst. Heel wat van deze hop werd geëxporteerd naar Engeland.  Tijdens de eerste wereldoorlog bracht men ook hier een groot aantal gewonde soldaten, die rechtstreeks van de vuurlinie kwamen, naar het hopmagazijn om te verzorgen. De hophandel kwam ten einde in 1955.

1353085735.jpg

De Stoasje

Op 20 maart 1854 reed hier de eerste stoomtrein door ons dorp, maar het station werd pas gebouwd in 1922. Het tweede spoor werd door de Engelsen in 1939 aangelegd en in 1955 opnieuw uitgebroken. Op 1 juni 1984 stopte de reizigerstrein tussen Ieper en Poperinge voor de laatste maal  aan het station in Vlamertinge.

©2023 B&B Pottebrekers. Happily empowered by studiobarbour
bottom of page