top of page

Privacy Policy

Deze website is eigendom van B&B Pottebreker (Gina Versavel) met ondernemingsnummer 0704.277.111

Ons bedrijf is gevestigd op volgend adres: Poperingseweg 267, 8908 Ieper.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden in functie van uw privacy. 

Jouw persoonlijke gegevens, onze verantwoordelijkheid

 

Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van B&B Pottebreker. Wees ervan bewust dat B&B Pottebreker niet verantwoordelijk is voor de privacy policy van eventuele andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

B&B Pottebreker respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

B&B Pottebreker verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven (de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) - d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'). Hieronder vertellen we kort wat dit voor je inhoudt.

Wat verstaan we onder je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we je als natuurlijke persoon kunnen herkennen, zoals jouw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dat dan weer niet aangezien deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om je te herkennen (denk maar aan statistische gegevens zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers / aantal persoonlijke clicks op de website).

 

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens?
 

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken, echter onderstaande zaken worden wel bewaard bij welbepaalde handelingen op de website. 
 

Bij een bezoek aan deze website bewaren we:

 • je domeinnaam (IP-adres) wanneer je onze webpagina's bezoekt

 • je e-mailadres als je vragen plaatst of informatie opvraagt op deze website

 • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert via de registratie- en/of contactformulieren

 • elke info met betrekking tot de pagina's van andere sites die je geraadpleegd hebt om tot op onze site te komen

 • elke info met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt

 • elke info die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt om:

 • jouw reservaties te kunnen bevestigen

 • om de inhoud van onze website te verbeteren

 • om je later te contacteren voor directe marketingdoeleinden

We verwerken dus uitsluitend je persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bijvoorbeeld om onze contractuele verplichtingen na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze diensten te kunnen aanbieden...) of voor het doel waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld om je nieuwsbrieven te versturen of om bepaalde opgevraagde informatie te verstrekken...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van je zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door jou.

 

We kunnen je informatie delen: 

 • met geselecteerde zakenpartners, enkel indien wij daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben.

 • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van B&B Pottebreker, zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat je bestelling bij je thuis aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website, verklaar je als gebruiker deze geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te hebben gelezen & ga je akkoord om deze gegevens te verwerken & gebruiken. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van deze Privacy Policy. Je hebt als gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Jouw veiligheid, onze verantwoordelijkheid

Als wij jouw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik, het verlies of de wijziging te voorkomen van informatie die wij van jou ontvangen op onze website. Indien wij bepaalde persoonlijke, kritieke informatie ontvangen of overdragen, (zoals bijvoorbeeld bepaalde financiële informatie), gebruiken wij steeds een beveiligde server.

Hoe kan je ons contacteren in verband met deze privacy policy?

Je kan ons steeds contacteren via ons e-mailadres: info@bbpottebreker.be 

 

Wat kan je verwachten, indien je bepaalde persoonsgegevens met ons deelt: 

 

Het gebruik van de website kan leiden tot het verzamelen van persoonlijke gegevens die we voor onderstaande doelen kunnen gebruiken: 

 

 • Het periodiek uitsturen van informatie over onze producten, diensten, aanbiedingen en opkomende events voor directe marketing doeleinden via mail,  via telefonisch contact (SMS/MMS/telefoongesprek) en/of via de post. Dit gebeurt enkel indien hiervoor expliciete toestemming werd gegeven of indien je al klant bent en je persoonsgegevens met ons hebt gedeeld. Indien je dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: Wij verbinden er ons toe je gegevens te schrappen uit de lijst indien je dit wenst.

 • Als u van geen enkel bedrijf nog post, mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be , gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).

 • B&B Pottebreker kan deze persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in deze privacy policy. In dat geval, zullen wij je contacteren alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Gelieve ons hiervoor op het hierboven vermelde adres.

 • Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Gelieve ons hiervoor op het hierboven vermelde adres.

 • Als je vindt dat onze website niet in overeenstemming is met onze privacy policy, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Als je dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen of indien je graag een beperking wil opleggen ter verwerking, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Op dat moment verbinden wij er ons toe je gegevens definitief te schrappen uit de lijst. 

B&B Pottebreker verbindt er zich toe de persoonsgegevens te bewaren slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van bovenstaande doelen waarvoor zij worden verwerkt. Daarnaast behoudt B&B Pottebreker het recht om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De bezoeker van de website wordt daarom verzocht om regelmatig de privacy policy te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. 

Cookies maken alles beter, ook onze website :)

Onze website maakt gebruik van cookies en ook hier willen wij graag wat meer informatie over meegeven.

 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data of ook wel 'minibestanden' die een website aan je browser vraagt om op te slaan op je computer, laptop, tablet of telefoon wanneer je een website of bepaalde pagina's van die specifieke website bezoekt.  Kortom, ze kunnen worden geplaatst op elk apparaat die verbonden wordt met het internet.  

Cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen of op te slaan over hoe u zich gedraagt op een website en/of op uw apparaat. Een cookie stelt een website dus in staat om jouw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te "onthouden" en toe te passen bij volgende bezoeken, bijvoorbeeld je voorkeurstaal.

Cookies kunnen dus voor talrijke andere doeleinden worden aangewend. Zij kunnen onder meer worden gebruikt om de communicatie via het netwerk te ondersteunen (inlogcookies), om het publiek van een website te meten (cookies voor bezoekersaantal, ook wel "analytische cookies" of "statistische cookies" genoemd), voor marketing- en/of reclame op basis van gedrag, voor authenticatiedoeleinden, voor de beveiliging van websites of om het gebruik van een mediaspeler mogelijk te maken (flash cookies). 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strikt noodzakelijke cookies en andere cookies. De strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website, bijvoorbeeld voor de beveiliging. Op grond van de geldende wetgeving zijn wij niet verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies. Een verder onderscheid kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de cookie. Voor elk van deze categorieën (tenzij ze strikt noodzakelijk zijn) zullen we steeds jouw toestemming vragen.

Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Permanente cookies en sessiecookies: een permanente cookie dient om de webbrowser te herkennen met oog op herhaalde bezoeken aan de website, terwijl het de taak van een sessiecookie is om de webbrowser te herkennen tijdens het bezoek zelf aan de website. Permanente cookies blijven op je pc of mobiel apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van elke sessie verwijderd.

 • Eerstepartij cookies en derden cookies : eerstepartij cookies worden door de website zelf geplaatst, cookies van derden door andere websites. Dit gebeurt enkel wanneer onze website bepaalde elementen van andere websites bevat, zoals een social media plug-in of advertenties die op onze website worden geplaatst.

 • Prestatiecookies en functionele cookies: prestatiecookies houden in de gaten hoe de bezoeker de website gebruikt. Functionele cookies zijn cookies die jouw voorkeuren onthouden wanneer je de website gebruikt, zoals hierboven reeds als voorbeeld gegeven met de voorkeurstaal.

Cookies zullen niet altijd jouw persoonsgegevens bevatten, maar kunnen wel bepaalde informatie bevatten die hiertoe kan leiden, in welk geval een dergelijke cookie als persoonsgegevens zal worden behandeld. Voor zover een cookie als persoonsgegevens kan worden beschouwd, is onze privacy policy steeds van toepassing. 

Onze cookies?

Onze website maakt vooral gebruik van een social media plugin, namelijk facebook. Deze social media partner maakt gebruik van cookies van derden. Hier kan je het cookiebeleid en de privacy policy terugvinden van facebook.  

Bij een bezoek aan onze wordt de bezoeker (door middel van een pop-up) geïnformeerd welke cookies worden gebruikt en vragen wij de bezoeker toestemming voor het gebruik van elk van de cookies. Deze cookies kan je te allen tijde beheren of verwijderen via de instellingen van jouw internetbrowser, waardoor je sommige of alle cookies kan weigeren, met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, aangezien deze cookies essentieel zijn voor de functionaliteit van de website. Het uitschakelen van deze cookies beperkt de service die wij kunnen bieden en kan dus zo jouw gebruikerservaring beïnvloeden. 

Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van cookies, bezoek de pagina die overeenkomt met jouw eigen browser voor meer informatie. Hieronder kan je alvast deze info van bepaalde populaire browsers raadplegen:

Google Analytics

Daarnaast maakt deze website ook gebruikt van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. 

 

Google Analytics maakt gebruik van bovenvermelde "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (alsook jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers aan de andere kant van de wereld, in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze info dus om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor uitbaters van een website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

 

Je kan steeds het gebruik van cookies op onze website weigeren door in jouw browser de daarvoor bestaande instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter wel op datje in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website ten volle kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

©2023 B&B Pottebrekers. Happily empowered by studiobarbour
bottom of page